Informace

Geomagický čtverec II

Geomagický čtverec II

Máme 3 × 3 magický čtverec, ve kterém byla čísla nahrazena geometrickými obrázky
konkrétně polyominos rostoucí velikosti.

Umístěte všechny postavy, které se objeví pod těmito čarami, do magického čtverce který se objeví nahoře, takže spojením všech čísel v každém řádku, sloupci nebo úhlopříčce dostaneme čtverec, jak je uvedeno v příkazu.

Extrahováno ze stránky: www.geomagicsquares.com, kde najdete mnoho geomagických čtverců.

Řešení

Následující obrázek ukazuje řešení: