Komentáře

Tabák je zdraví škodlivý

Tabák je zdraví škodlivý

Nedávno byla zveřejněna studie, která uvádí, že „40% dětí je ve svém domě vystaveno tabákovému kouři“.

Pokud předpokládáme, že všechny domácnosti sestávají z otce a matky a jednoho nebo více dětí, že děti nekouří a že kouření je u mužů stejné než u žen,

Jaké procento dospělých jsou kuřáci?

Řešení

Pravděpodobnost přijetí tabáku je, že alespoň jeden z rodičů je kuřák. To se rovná součtu obou pravděpodobností mínus jejich produkt (pravděpodobnost, že obě jsou). To znamená, že pokud x je míra kouření:

2x - x2 = 0,40

Odkud snadno dostaneme, že x = 0,225, tj. 22,5% dospělých jsou kuřáci.